3Dconnexion Zaloguj się

3DConnnexion

Warunki i zasady wypożyczenia:

Rozumiem, że jest to prośba o przetestowanie urządzenia, a co za tym idzie podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Rozumiem, że okres wypożyczenia manipulatora na testy to 14 dni, chyba, że uzgodniono inaczej na piśmie z firmą 3Dconnexion.

Rozumiem, że jeżeli nie zdecyduję się na zakup, moim obowiązkiem jest zwrócenie urządzenia na adres siedziby firmy 3Dconnexion we Wrocławiu** (na mój koszt) w ciągu 7 dni od zakończenia okresu testów.

Rozumiem, że testowane urządzenie będzie fakturowane zgodnie z sugerowaną ceną producenta, jeśli nie zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od czasu zakończenia testów, chyba, że firma 3Dconnexion otrzyma pisemne potwierdzenie o dacie zwrotu urządzenia.

Zgadzam się traktować testowane urządzenie z należytą ostrożnością.

** dokładny adres wysyłki zostanie podany pod koniec testowania manipulatora.