3Dconnexion Zaloguj się

3DConnnexion

SOLIDWORKS

Zwiększ wydajność pracy w systemie SOLIDWORKS

Pracuj szybciej i wydajniej w systemie SOLIDWORKS, korzystając z Inteligentnej nawigacji 3D firmy 3Dconnexion oferującej projektantom najwyższy poziom kontroli.

Począwszy od koncepcji, przez tworzenie szkiców i części, po złożenia i rysunki
— zrobisz to wszystko znacznie szybciej w każdym trybie i zdziwisz się, że można było kiedyś pracować bez myszki 3D.

Inteligentna nawigacja 3D

Bez względu na to, czy pracujesz nad dużym złożeniem, czy też skupiasz się na skomplikowanych szczegółach części, myszka 3D automatycznie podąża za twoimi działaniami, stale określając optymalny środek obrotu. Ponadto istnieje możliwość wizualizacji środka obrotu (opcjonalna) w celu uzyskania punktu odniesienia podczas zmieniania położenia modelu. Odbywa się w to naturalny sposób, więc nic nie zakłóca koncentracji.

Łatwiejszy dostęp do funkcji aplikacji

Posługując się inteligentnymi przyciskami funkcyjnymi* na urządzeniach SpaceExplorer, SpaceMouse Pro lub SpacePilot Pro, możesz szybko uzyskać dostęp do dowolnych funkcji/makr systemu SOLIDWORKS. Urządzenie SpacePilot Pro wyświetla na ekranie LCD informacje wizualne oraz automatycznie aktualizuje funkcje podczas przechodzenia z jednego środowiska aplikacji do drugiego.
Szybkie i łatwe dostosowywanie przycisków funkcyjnych w każdym środowisku, np. w środowiskach modelowania części, tworzenia złożeń, rysunków, itd.

Uwolnij ukryty potencjał

Szybko powiększaj widok w położeniu kursora poprzez przytrzymanie środkowego przycisku tradycyjnej myszki i jednoczesne wciśnięcie gałki kontrolera 3D. Ustaw środek obrotu, zaznaczając dowolną powierzchnię lub wierzchołek, albo ustaw oś obrotu poprzez zaznaczenie jakiejkolwiek linii lub krawędzi.

Tryb modelowania części

Płynnie przeglądaj model pod kilkoma różnymi kątami, a jednocześnie dodawaj lub modyfikuj elementy przy użyciu tradycyjnej myszki. Wywołuj funkcje Shift, Ctrl, Esc, a także funkcje Zoom to Fit (Dopasuj do okna), Chamfer (Faza), Fillet (Zaokrąglenie) i wiele innych, korzystając z inteligentnych przycisków funkcyjnych oraz przycisków modyfikujących funkcje klawiatury*.

Tryb złożenia

Twórz złożenia szybciej, jednocześnie umieszczając komponenty i ustawiając złożenie pod najlepszym kątem. Przenoś w łatwy sposób istniejące komponenty, aby widzieć ich przylegające płaszczyzny pod optymalnym kątem. Używaj inteligentnych przycisków funkcji, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do funkcji takich jak Insert Component (Wstaw komponent), Mate (Przyleganie), Move Component (Przenieś komponent) i Exploded View (Widok rozstrzelony).

Tryb rysowania

Zmieniaj położenie całego arkusza rysunkowego, a jednocześnie twórz i umieszczaj rzuty, wymiary oraz adnotacje. Uzyskaj szybki dostęp do funkcji Zoom to Fit (Dopasuj do okna), Measure (Pomiar), Center Mark (Oznaczenie środka) i wszystkich innych funkcji trybu rysowania.

* Inteligentne przyciski funkcyjne oraz przyciski modyfikujące funkcje klawiatury są dostępne tylko na urządzeniach SpacePilot Pro, SpaceMouse Pro oraz SpaceMouse Pro Wireless.

Wypowiedź klienta:

„W przypadku posługiwania się standardową myszką tworzenie bardzo skomplikowanych złożeń i nawigowanie po całym środowisku pracy 3D jest niezwykle pracochłonne. Jednak z myszką 3D to bułka z masłem. Dzięki niej mam pełną swobodę poruszania się, co wcześniej nie było możliwe”.

Nolan Farmer
Farmer Plastics and Machining