3Dconnexion Zaloguj się

3DConnnexion

Solid Edge

Zdobądź solidną przewagę

Przy coraz bardziej złożonych projektach i coraz bardziej rygorystycznych terminach musisz uwolnić potencjał systemu Solid Edge i zwiększyć swoją wydajność. Korzystanie z myszki 3D wprowadza zrównoważony styl pracy polegający na używaniu obu rąk. Zmieniaj położenie obiektów, korzystając z myszki 3D w jednej ręce, a jednocześnie drugą ręką edytuj model lub wybieraj pozycje menu za pomocą tradycyjnej myszki.
 
Taki oburęczny styl pracy znacznie redukuje liczbę potrzebnych kliknięć i zwiększa wydajność projektowania.

Dlaczego użytkownicy systemu Solid Edge korzystają z myszki 3D firmy 3Dconnexion?

  1. Zwiększenie produktywności o ponad 20%*1: Pracując jedną ręką, można poruszać się po modelu lub wybierać polecenia. Za pomocą myszki 3D można wykonywać obie te czynności na raz, co zaoszczędzić cenny czas.
  2. Większy komfort: Do 50% mniej kliknięć myszką*2 dzięki rozłożeniu obciążenia pracą na obie ręce.
  3. Wydajność projektowania*1: Niezależnie od tego czy pracuje się nad szkicem, czy też skomplikowanym modelem 3D, doskonałe możliwości nawigacyjne zachęcają do bardziej wnikliwej analizy modelu, dzięki czemu można uniknąć kosztownych błędów w projekcie.

 
*1 Źródło: The Economic Payback of 3D Mice white paper - lipiec 2008
*2 Źródło: Reducing Physical Discomfort and Pain Among 3D Computer Users - VSI Risk Management and Ergonomics ©2005

Łatwiejszy dostęp do funkcji aplikacji

Inteligentne przyciski funkcyjne* zapewniają szybki dostęp do wszystkich funkcji systemu CATIA. Informacje wizualne widoczne są na wyświetlaczu LCD (model SpacePilot Pro) lub na wyświetlaczu cyfrowym, na ekranie monitora (model SpaceMouse Pro); funkcje automatycznie aktualizują się podczas przechodzenia z jednego środowiska aplikacji do drugiego.
Szybkie i łatwe dostosowywanie przycisków funkcyjnych w każdym środowisku, np. w środowiskach modelowania części, tworzenia szkiców, złożeń, szkiców 2D, części blaszanych, rysunków, itd.

Tryb szkicu

Rysuj lub edytuj szkic 2D za pomocą tradycyjnej myszki, a jednocześnie zmieniaj efektywnie położenie płaszczyzny roboczej lub kontroluj szkic z wielu kierunków, używając myszki 3D. Wywołuj funkcje rysowania krzywych i linii, inteligentnego wymiarowania, tworzenia kopii lustrzanych, itp. jednym kliknięciem, korzystając z inteligentnych przycisków funkcyjnych.

Tryb modelowania części

Oglądaj model pod kilkoma różnymi kątami, korzystając z myszki 3D, a jednocześnie dodawaj nowe elementy za pomocą zwykłej myszki. Wywołuj funkcje, takie jak Shift, Ctrl, Alt, Esc, Fit all In (Dopasuj wszystko), Top/Front/Left/ Right
View (Widok z góry/z przodu/z lewej/z prawej), Protrusion (Wyciągnięcie), Chamfer (Faza), Round (Zaokrąglenie), korzystając z przycisków modyfikujących funkcje klawiatury i inteligentnych przycisków funkcyjnych.

Tryb złożenia

Łatwe tworzenie złożeń — wstawiaj komponenty, ustawiając jednocześnie całe złożenie pod najlepszym kątem. Przenoś istniejące komponenty w ten sam naturalny sposób. Dzięki myszce 3D i funkcji (Assemble) Montaż w systemie Solid Edge uzyskasz optymalny kąt widzenia do zaznaczania przylegających lic komponentów. Funkcje takie jak Assemble (Montaż), Move Part (Przenieś część), Mirror (Kopia lustrzana), Ctrl, Esc i wiele innych są łatwo dostępne bez konieczności przenoszenia dłoni na klawiaturę i używania zwykłej myszki do poruszania się po menu.

Tryb rysunku

Zmieniaj położenie arkusza rysunkowego, a jednocześnie twórz i umieszczaj rzuty, wymiary oraz adnotacje. Uzyskaj szybki dostęp do wszystkich funkcji trybu rysowania, takich jak Fit all In (Dopasuj wszystko), New View (Nowy widok), Dimensions (Wymiary), Balloon (Symbol pozycji), Geometrical Tolerance (Tolerancja geometryczna) i wielu innych.

Funkcje o potężnych możliwościach

Wywołuj szybko polecenie powiększania widoku w położeniu kursora poprzez przytrzymanie środkowego przycisku tradycyjnej myszki i jednoczesne wciśnięcie gałki kontrolera 3D. Ustaw środek obrotu, zaznaczając dowolne lico lub wierzchołek, albo ustaw oś obrotu poprzez zaznaczenie jakiejkolwiek linii lub krawędzi.