3Dconnexion Zaloguj się

3DConnnexion

NX

Zoptymalizuj pracę w systemie NX

Korzystanie z systemu NX firmy Siemens w połączeniu z myszką 3D pomaga przyspieszać rozwój projektu, obniża koszty i poprawia jakość dzięki wprowadzeniu zrównoważonego stylu pracy polegającego na używaniu obu rąk. Zmieniaj położenie modelu, korzystając z myszki 3D w jednej ręce, a jednocześnie drugą ręką zaznaczaj, twórz i edytuj elementy za pomocą tradycyjnej myszki.
 
Taki oburęczny styl pracy znacznie redukuje liczbę potrzebnych kliknięć i zwiększa wydajność projektowania.

Począwszy od koncepcji, przez tworzenie szkiców i części, po złożenia i rysunki
— zrobisz to wszystko znacznie szybciej w każdym trybie i zdziwisz się, że można było kiedyś pracować bez myszki 3D!

Dlaczego użytkownicy systemu NX korzystają z myszki 3D firmy 3Dconnexion?

  1. Zwiększenie produktywności o ponad 20%*1: Pracując jedną ręką, można poruszać się po modelu lub wybierać polecenia. Za pomocą myszki 3D można wykonywać obie te czynności na raz, co zaoszczędzić cenny czas.
  2. Większy komfort: Do 50% mniej kliknięć myszką*2 dzięki rozłożeniu obciążenia pracą na obie ręce.
  3. Wydajność projektowania*1: Niezależnie od tego czy pracuje się nad szkicem, czy też skomplikowanym modelem 3D, doskonałe możliwości nawigacyjne zachęcają do bardziej wnikliwej analizy modelu, dzięki czemu można uniknąć kosztownych błędów w projekcie.


*1 Źródło: The Economic Payback of 3D Mice white paper - lipiec 2008
*2 Źródło: Reducing Physical Discomfort and Pain Among 3D Computer Users - VSI Risk Management and Ergonomics ©2005

Łatwiejszy dostęp do funkcji aplikacji

Inteligentne przyciski funkcyjne* zapewniają szybki dostęp do wszystkich funkcji systemu NX. Informacje wizualne widoczne są na wyświetlaczu LCD (model SpacePilot Pro) lub na wyświetlaczu cyfrowym, na ekranie monitora (model SpaceMouse Pro); funkcje automatycznie aktualizują się podczas przechodzenia z jednego środowiska aplikacji do drugiego.
Szybkie i łatwe dostosowywanie przycisków funkcyjnych w każdym środowisku, np. w środowiskach modelowania części, tworzenia szkiców, złożeń, szkiców 2D, części blaszanych, rysunków, itd.

Tryb szkicu

Używaj zwykłej myszki do tworzenia szkiców, a jednocześnie korzystaj z myszki 3D, by optymalnie ustawić położenie płaszczyzny roboczej. Kontroluj szkic pod wieloma kątami. Uzyskaj dostęp do poleceń podręcznych, takich jak Orient View to Sketch (Ustaw orientację widoku na szkic) lub Finish Sketch Current Section (Zakończ aktualny odcinek szkicu), za pomocą inteligentnych przycisków funkcyjnych.

Tryb modelowania części

Używaj myszki 3D do oglądania modelu pod kilkoma różnymi kątami, a jednocześnie zmieniaj wielkość tworzonych elementów za pomocą zwykłej myszki.
Korzystaj z funkcji, takich jak Extrude (Przeciągnij), Edge Blend (Scalanie krawędzi), a także wygodnych  przycisków modyfikujących funkcje klawiatury (Ctrl, Shift, Alt, Esc) bez konieczności przenoszenia dłoni na klawiaturę.

Tryb złożenia

Zwiększ wydajność tworzenia złożeń. Zmieniaj położenie poszczególnych elementów za pomocą uchwytów przeciągania, przy użyciu ze zwykłej myszki, a jednocześnie nawiguj po projekcie przy użyciu myszki 3D. Przeglądaj całe złożenie pod różnymi kątami, aby sprawdzić, czy elementy są właściwie umieszczone. Zmieniaj położenie komponentów i złożeń, stosując jednocześnie relacje przylegania za pomocą myszki.

Tryb rysowania

Płynna i szybka nawigacja po całym arkuszu rysunkowym. Dzięki myszce 3D możesz z łatwością zmieniać położenie rzutów oraz tworzyć i umieszczać wymiary i adnotacje. Przyporządkuj funkcje takie jak Wymiary i Symbole do przycisków, aby mieć do nich szybki dostęp.

Układ współrzędnych

Przenoś aktywny układ współrzędnych przy użyciu tradycyjnej myszki i uchwytów przeciągania, a jednocześnie nawiguj po scenie za pomocą myszki 3D. Dzięki temu uzyskasz bardziej zunifikowany obraz swojej pracy.

* Inteligentne przyciski funkcyjne oraz przyciski modyfikujące funkcje klawiatury są dostępne tylko na urządzeniach SpaceExplorer, SpacePilot oraz SpacePilot PRO.