3Dconnexion Zaloguj się

3DConnnexion

Autodesk Inventor

Przejdź z projektowania 3D do cyfrowego prototypowania, korzystając z sytemu Autodesk Inventor i myszki 3D firmy 3Dconnexion. Za pomocą myszki 3D obsługiwanej jedną ręką możesz łatwo i precyzyjnie zmieniać położenie modelu oraz przeprowadzać jego wizualizację, co po prostu nie jest możliwe w przypadku tradycyjnej myszki. Drugą ręką możesz obsługiwać zwykłą myszkę w celu zaznaczania, tworzenia i edytowania elementów.

Taki oburęczny styl pracy znacznie redukuje liczbę potrzebnych kliknięć i zwiększa wydajność projektowania.
 
Począwszy od koncepcji, przez tworzenie szkiców i części, po złożenia i rysunki
— zrobisz to wszystko znacznie szybciej w każdym trybie i zdziwisz się, że można było kiedyś pracować bez myszki 3D!

Dlaczego użytkownicy systemu Autodesk Inventor korzystają z myszki 3D firmy 3Dconnexion?

  1. Zwiększenie produktywności o ponad 20%*1: Pracując jedną ręką, można poruszać się po modelu lub wybierać polecenia. Za pomocą myszki 3D można wykonywać obie te czynności na raz, co pozwoli zaoszczędzić cenny czas.
  2. Większy komfort: Do 50% mniej kliknięć myszką*2 dzięki rozłożeniu obciążenia pracą na obie ręce.
  3. Wydajność projektowania*1: Niezależnie od tego czy pracuje się nad szkicem, czy też skomplikowanym modelem 3D, doskonałe możliwości nawigacyjne zachęcają do bardziej wnikliwej analizy modelu, dzięki czemu można uniknąć kosztownych błędów w projekcie.


*1 Źródło: The Economic Payback of 3D Mice white paper - lipiec 2008
*2 Źródło: Reducing Physical Discomfort and Pain Among 3D Computer Users - VSI Risk Management and Ergonomics ©2005

Łatwiejszy dostęp do funkcji aplikacji

Inteligentne przyciski funkcyjne* zapewniają szybki dostęp do wszystkich funkcji/makr systemu Autodesk Inventor. Urządzenia SpacePilot oraz SpacePilot PRO wyświetlają na ekranie LCD informacje wizualne oraz automatycznie aktualizują funkcje podczas przechodzenia z jednego środowiska aplikacji do drugiego. Szybkie i łatwe dostosowywanie przycisków funkcyjnych w każdym środowisku, np. w środowiskach tworzenia części, złożeń, szkiców 2D, części blaszanych, rysunków, rur, itd.

Tryb szkicu

Rysuj lub edytuj szkic za pomocą tradycyjnej myszki, a jednocześnie zmieniaj położenie płaszczyzny roboczej lub kontroluj szkic z wielu kierunków, używając myszki 3D. Wywołuj funkcje rysowania linii i krzywych sklejanych, automatycznego wymiarowania, tworzenia odsunięć, itp. jednym kliknięciem, korzystając z inteligentnych przycisków funkcyjnych.
Szybko włączaj i wyłączaj obracanie widoku za pomocą przycisku Rotation (Obrót).

Tryb modelowania części

Płynnie przeglądaj model pod kilkoma różnymi kątami, a jednocześnie dodawaj lub modyfikuj elementy przy użyciu tradycyjnej myszki. Wywołuj funkcje Shift, Ctrl, Esc, a także funkcje Zoom All (Powiększ wszystko), Extrude (Przeciągnij), Chamfer (Faza), Fillet (Zaokrąglenie) i wiele innych, korzystając z inteligentnych przycisków funkcyjnych oraz przycisków modyfikujących funkcje klawiatury*.

Tryb złożenia

Łatwe tworzenie złożeń — umieszczaj komponenty, ustawiając jednocześnie całe złożenie pod najlepszym kątem. Przenoś istniejące komponenty w ten sam naturalny sposób. Za pomocą myszki 3D możesz łatwo umieszczać utwierdzenia, aby oglądać model pod optymalnym kątem, a jednocześnie wybierać przylegające lica komponentów przy użyciu tradycyjnej myszki. Funkcje takie jak Place Component (Umieść komponent), Place Constraints (Umieść utwierdzenie), Move Component (Przenieś komponent), Work Plane (Płaszczyzna robocza), Ctrl, Esc i wiele innych są w zasięgu palców na myszce 3D.

Tryb rysowania

Zmieniaj położenie całego arkusza rysunkowego, a jednocześnie twórz i umieszczaj rzuty, wymiary oraz adnotacje. Uzyskaj szybki dostęp do funkcji Zoom All (Powiększ wszystko), Base View, (Widok bazowy), Projected
View (Widok rzutowany), Measure Distance (Zmierz odległość) i wszystkich innych funkcji trybu rysowania.

* Inteligentne przyciski funkcyjne oraz przyciski modyfikujące funkcje klawiatury są dostępne tylko na urządzeniach SpaceMouse Pro, SpaceMouse Pro Wireless, oraz SpacePilot Pro. 


 

„Bardzo podoba się mi szybkość obracania elementów ze stali strukturalnej w systemach Autodesk Inventor oraz AutoCAD”.

Thomas J. Zovar
Inżynier Systemów/Projektant Strukturalny
Metso Minerals