Zasady i warunki wypożyczenia:

Rozumiem, że wniosek o użyczenie urządzenia testowego podlega kwalifikacji.

Rozumiem, że okres testowy to 14 dni.

Rozumiem, że jeśli nie zdecyduje się na zakup urządzenia moim obowiązkiem jest zwrócić produkt do biura 3Dconnexion we Wrocławiu (na mój koszt) w ciągu 7 dni od zakończenia testów.

Rozumiem, że w przypadku nieodesłania urządzenia ciągu 7 dni od zakończenia okresu testowania, zostanie wystawiona faktura na pełną cenę produktu.